10

სპორტული საიტი

300000

მომხმარებელი თვეში

12000000

გვერდის ნახვა (თვეში)

10

სპორტული გვერდი

200000

LIKE ჯამში